Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Κορονοϊός: Τι είναι η μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει;


Κορονοϊός: Τι είναι η μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει;


Στις 27 Μαρτίου, οι Shen et al. δημοσίευσαν στο JAMA μια σειρά 5 ασθενών με λοίμωξη COVID-19 σε κρίσιμη κατάσταση, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε Νοσοκομείο του Shenzhen (Κίνα), λαμβάνοντας μετάγγιση πλάσματος προερχομένου από άτομα που είχαν αναρρώσει από την ιογενή λοίμωξη.

Όλοι οι ασθενείς είχαν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και λάμβαναν μηχανικό αερισμό, ενώ σε έναν απαιτήθηκε οξυγόνωση με εξωσωματική μεμβράνη (ECMO). Τέσσερις εκ των ασθενών έλαβαν το πλάσμα την 19η-22η ημέρα νοσηλείας (ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα), ενώ ένας ασθενής έλαβε τη μετάγγιση πλάσματος την 10η ημέρα (ασθενής με υπέρταση και ανεπάρκεια μιτροειδούς).
Αν και οι ασθενείς συνέχιζαν να λαμβάνουν αντιιική θεραπεία, κυρίως με λοπιναβίρη / ριτοναβίρη και ιντερφερόνη, η χρήση του πλάσματος φάνηκε να συμβάλει στην ανάρρωσή τους, με κλινική βελτίωση, αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων έναντι του ιού και αρνητικοποίηση για ιικό γενετικό υλικό 1-12 ημέρες μετά τη μετάγγιση.
Τα ευρήματα των Shen et al είναι πολλά υποσχόμενα, ωστόσο η μελέτη έχει περιορισμούς. Η παρέμβαση δεν αξιολογήθηκε σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκριτικά με ομάδα ελέγχου, ενώ επισημαίνεται ότι οι ασθενείς λάμβαναν και άλλες θεραπείες. Επίσης ο ιδανικός χρόνος χορήγησης παραμένει άγνωστος, αν και αναμένεται η χορήγηση να είναι πιο αποτελεσματική στους ασθενείς που δεν έχουν αναπτύξει χυμική ανοσία στον ιό SARS-CoV-2.
Η μετάγγιση πλάσματος έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι και άλλα συστατικά του μπορούν επίσης να ασκήσουν ευεργετικά αποτελέσματα, όπως είχε παρατηρηθεί με την αναπλήρωση των παραγόντων πήξης στη λοίμωξη από τον ιό Ebola. Δεν έχουν ωστόσο διερευνηθεί ενδελεχώς οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η βέλτιστη φαρμακοτεχνική μορφή (πλάσμα ή υπεράνοσος σφαιρίνη) για την παρέμβαση.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από COVID-19 να γίνουν δότες πλάσματος, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι το πλάσμα από το παρόν επιδημικό κύμα μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση όχι μόνο τώρα, αλλά και σε ενδεχόμενες μελλοντικές περιόδους έξαρσης των κρουσμάτων.
Στις 26 Μαρτίου 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ερευνητική χρήση άνοσου ορού σε ασθενείς με COVID-19

Τι είναι ο άνοσος ορός;

• Το άνοσος ορός (πλάσμα) είναι το υγρό μέρος του αίματος που συλλέγεται από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από μια λοίμωξη.
• Τα αντισώματα που υπάρχουν στον ορό ιαθέντων ασθενών είναι πρωτεΐνες που μπορεί να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της λοίμωξης.

Γιατί διερευνάται για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19;

• Ο άνοσος ορός διερευνάται για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 επειδή δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για αυτή την ασθένεια και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ασθενείς να ανακάμψουν.
• Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν ο άνοσος ορός μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια της ασθένειας, να μειώσει τη νοσηρότητα ή να αποτρέψει το θάνατο που σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID-19.

Είναι ο άνοσος ορός ασφαλής και αποτελεσματικός έναντι του SARS-CoV-2;

• Δεν είναι γνωστό εάν ο άνοσος ορός είναι μια αποτελεσματική θεραπεία έναντι του SARS-CoV-2.
• Οι μεταγγίσεις πλάσματος είναι γενικά ασφαλείς και καλά ανεκτές από τους περισσότερους ασθενείς, αλλά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και άλλες παρενέργειες. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν οι ασθενείς με COVID-19 θα μπορούσαν να έχουν άλλου τύπου αντιδράσεων στη χορήγηση άνοσου ορού.
• Παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν ο άνοσος ορός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός έναντι της λοίμωξης COVID-19, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ο άνοσος ορός μπορεί να είναι αποτελεσματικός για ορισμένους ασθενείς.
• Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες, ο FDA επιτρέπει την επείγουσα ερευνητική χρήση του άνοσου ορού για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 σύμφωνα με τα κριτήρια της έκτακτης ανάγκης IND.

Πώς μπορεί ένας γιατρός να αποκτήσει πρόσβαση σε άνοσο ορό;

• Ο γιατρός πρέπει να έρχεται σε επαφή με το τοπικό κέντρο αιμοδοσίας για να ενημερωθεί για τη λήψη πλάσματος από έναν ιαθέντα δότη.
• Οι αδειοδοτημένοι γιατροί μπορούν να ζητήσουν τη χρήση άνοσου ορού για ασθενή με COVID-19 μέσω ειδικής φόρμας σύμφωνα με τις οδηγίες του FDA.

Τι είναι το IND;

Ένας ιατρός μπορεί να αποφασίσει να αιτηθεί τη χρήση ενός πειραματικού προϊόντος για συγκεκριμένο ασθενή μέσω μιας αίτησης έκτακτης ανάγκης για ερευνητικά νέα φάρμακα (eIND) εάν:
• ο ιατρός θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να χρειαστεί επειγόντως για τη σοβαρή ή άμεση απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή κατάσταση του ασθενούς.
• δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική θεραπεία.
• ο πιθανός κίνδυνος από το ερευνητικό φάρμακο δεν είναι μεγαλύτερος από τον πιθανό κίνδυνο από την ασθένεια ή την κατάσταση, και
• ο ασθενής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ερευνητικό προϊόν μέσω κλινικών δοκιμών ή πρωτοκόλλων διευρυμένης πρόσβασης.

Πού μπορεί ένας γιατρός να αποκτήσει άνοσο ορό για έναν ασθενή με COVID-19;

• Ο άνοσος ορός δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμος από τα κέντρα αιμοδοσίας, αν και πολλά αρχίζουν να συλλέγουν.
• Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την αιμοδοσία για να συζητήσουν πιθανές επιλογές για τη λήψη άνοσου ορού από ιαθέντες.
• Ο FDA δεν παρέχει άνοσο ορό στα νοσοκομεία.

Πρόσφατα ανάρρωσα από τη λοίμωξη COVID-19, μπορώ να γίνω δότης άνοσου ορού;

• Ο άνοσος ορός πρέπει να συλλέγεται μόνο από ιαθέντα άτομα εάν είναι επιλέξιμα για δωρεά αίματος.
• Τα άτομα πρέπει να έχουν προηγουμένως διαγνωστεί με COVID-19 τεκμηριωμένα με εργαστηριακό έλεγχο και να πληρούν άλλα εργαστηριακά κριτήρια.
• Τα άτομα πρέπει να έχουν αναρρώσει πλήρως, με πλήρη λύση των συμπτωμάτων για τουλάχιστον 14 ημέρες πριν τη δωρεά άνοσου ορού.

Νομίζω ότι είχα COVID-19, αλλά δεν είχα ελεγχθεί εργαστηριακά. Μπορώ να γίνω δότης;

• Όχι, τα άτομα πρέπει να είχαν διάγνωση COVID-19 τεκμηριωμένη εργαστηριακά για να είναι επιλέξιμοι για δότες.

Που πρέπει να επικοινωνήσω αν θέλω να γίνω δότης;

• Δε συλλέγουν άνοσο ορό όλα τα κέντρα αιμοδοσίας, αλλά ορισμένοι έχουν αρχίσει να συλλέγουν.
• Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες το τοπικό κέντρο αιμοδοσίας για τις διαθέσιμες επιλογές.
• Ο FDA δεν συλλέγει άνοσο ορό.


Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Συναίνεση στην Αθλιότητα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ εναντίον Επείγουσας Ιατρικής
Συναίνεση στην Αθλιότητα
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ  εναντίον Επείγουσας Ιατρικής

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,   21/2/2020Ένα απίστευτο (κυριολεκτικά …) και πρωτοφανές παρασκήνιο αθλιότητας έχει στηθεί τα τρία τελευταία χρόνια σχετικά με την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής με στόχο την εξυπηρέτηση ατομικών ιδιοτελών συμφερόντων και προσωπικών μωροφιλοδοξιών μιας ολιγάριθμης κλίκας πανεπιστημιακών καθηγητών και παρατρεχάμενων σε βάρος τόσο των ασθενών όσο και των εκατοντάδων ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ που με αυτοθυσία εδώ και χρόνια ασκούν την Επείγουσα Ιατρική ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και όχι στα «χαρτιά» ή στην φαντασία τους όπως κάποιοι άλλοι αυτόκλητοι «κουμανταδόροι».
Επειδή αυτή η απαράδεκτη κατάσταση με την Επείγουσα Ιατρική είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα παρακρατικής συμπεριφοράς του ίδιου του κράτους για την προώθηση προσωπικών επιδιώξεων ενός ιδιοτελούς μεγαλοϊατρικού κατεστημένου και επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της συναινετικής ρουσφετολογικής αθλιότητας των δυο μεγάλων αστικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) που κατά τα άλλα κάνουν πως δήθεν … τσακώνονται κυρίως όσον αφορά θέματα Υγείας, αξίζει τον κόπο να συνοψίσουμε το θέμα λίγο πιο αναλυτικά.
Η καθιέρωση και στην χώρα μας οργανωμένα και θεσμικά εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική είναι διαχρονικό αίτημα του υγειονομικού κινήματος εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Καταλαβαίνει ο καθένας πως αν το αίτημα αυτό ήταν μια φορά επίκαιρο το 1993 ή το 1995, έγινε χίλιες φορές πιο επίκαιρο  από το 2010 και μετά με δεδομένη την επιστημονική πρόοδο. Σε όλες τις σύγχρονες χώρες αντιμετωπίζεται πλέον η Επείγουσα Ιατρική ως αυτοτελές επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τα Τμήματα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων (αυτονόητα) αλλά και με το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για άσκηση εξειδικευμένων επειγουσών ιατρικών πράξεων στον ίδιο τον τόπο του συμβάντος και κατά την μεταφορά του πάσχοντα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν πλέον πάμπολλες έγκυρες ιατρικές μελέτες που έχουν αποδείξει πως η επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση ΕΞ ΑΡΧΗΣ, ΠΡΙΝ επιληφθεί η αντίστοιχη κυρίως ειδικότητα (π.χ. η Καρδιολογία για τον εμφραγματία, η Νευροχειρουργική για τον κρανιοεγκεφαλικό τραυματία κλπ) είναι καθοριστική για την τελική έκβαση – κυριολεκτικά σώζει χιλιάδες ζωές. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που το μαζικό μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ταχεία και έγκυρη εξωνοσοκομειακή διαλογή (triage) και παροχή επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης σε μεγάλους πληθυσμούς.
Παρά τα παραπάνω που δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γιατρός ή νοσηλευτής για να τα καταλάβει, η πολιτεία επί δεκαετίες έγραφε στα παλαιότερα των υποδημάτων της αυτήν την αδήριτη αναγκαιότητα για την καθιέρωση και στην χώρα μας (επιτέλους …) εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική παρά το γεγονός πως πολλοί νοσοκομειακοί γιατροί με δική τους βασικά πρωτοβουλία από χρόνια έχουν παραμερίσει την άσκηση της κυρίως ειδικότητάς τους (Ειδική Παθολογία, Γενική Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Πνευμονολογία, Ορθοπαιδική, Γενική Ιατρική, Καρδιολογία κλπ) και με αυτοθυσία έχουν στελεχώσει τα ΤΕΠ των νοσοκομείων και το ΕΚΑΒ, άλλοι από επιλογή και άλλοι από ανάγκη καθώς σε πολλά νοσοκομεία η έλλειψη ιατρών όλων των ειδικοτήτων οδηγούσε αναγκαστικά σε εφημερίες «τομέα». Γιατί ; μα γιατί απλούστατα οι αιώνιοι παρασκηνιακοί «κουμανταδόροι» όλων των θεσμικών αποφάσεων του υπουργείου Υγείας επί όλων των κυβερνήσεων, οι εκλεκτοί και περισπούδαστοι εκπρόσωποι του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού ιατρικού κατεστημένου, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣΑΝ για την Επείγουσα Ιατρική στην καθ’ ημέρα πράξη. Και όχι μόνο αδιαφορούσαν αλλά παραδοσιακά θεωρούσαν τα επείγοντα περιστατικά ως «βάρος» και ως «φύρα» που … καταλαμβάνει «ζωτικό χώρο» στις κλινικές τους και στις χειρουργικές αίθουσες γιατί θεωρούσαν πως αυτός ο «ζωτικός χώρος» ανήκει αποκλειστικά σε τακτικά περιστατικά που πριν την εισαγωγή είχαν περάσει από τα ΝΟΜΙΜΑ (δυστυχώς ακόμα …) ιδιωτικά τους ιατρεία. Εδώ για μια ακόμα φορά διευκρινίζουμε πως μιλάμε αποκλειστικά για τους «κουμανταδόρους» – αυτούς που αιωνίως υπαγορεύουν στην πολιτεία αποφάσεις μέσω της ηγεσίας του ΚΕΣΥ και μέσω των προθαλάμων των υπουργικών γραφείων και όχι για την πλειοψηφία των έντιμων και μαχόμενων πανεπιστημιακών γιατρών που και αυτή καταπιέζεται από την ίδια κλίκα.
Πότε λοιπόν αποφάσισε απότομα η πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με την Επείγουσα Ιατρική ; Μόλις πριν τρία (3) χρόνια. Γιατί ; μα απλούστατα γιατί οι «κουμανταδόροι» τότε άρχισαν να αντιλαμβάνονται πως οι γιατροί των ΤΕΠ (τα οποία στο μεταξύ εξ ανάγκης είχαν αρχίσει να αναβαθμίζουν στοιχειωδώς την λειτουργία τους) αναγκαστικά ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟ για το ποιό περιστατικό είναι πραγματικά επείγον και ποιό όχι και πως το κριτήριο προτεραιότητας στην εισαγωγή θα πρέπει να είναι ΙΑΤΡΙΚΟ και όχι το προηγηθέν «προσκύνημα» του ασθενούς στο ιδιωτικό ιατρείο κάποιου κυρίου Αρχικαθηγητού. Θα είχαν θεσμικό λόγο και ρόλο στην εκπαίδευση των ιατρών στην επείγουσα ιατρική και θα είχαν θεσμικό ρόλο στις κρίσεις για θέσεις ιατρών ΕΣΥ για το ΤΕΠ. Επίσης οι «κουμανταδόροι» οσμίστηκαν ΚΟΝΔΥΛΙΑ για την Επείγουσα Ιατρική από διάφορες πηγές (ιδιωτικά ιδρύματα χορηγιών και Ευρωπαϊκή Ένωση). Γι’ αυτό οι «κουμανταδόροι» (με την συνήθη αποφασιστικότητα που τους διακρίνει όταν αισθάνονται πως απειλούνται τα ιδιοτελή ατομικά τους συμφέροντα) κινήθηκαν σε δυο ταυτόχρονα επίπεδα :
–          ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά νοσοκομεία πρόκοψαν αιφνίδια να αρπάξουν οι ίδιοι τον απόλυτο ιατρικό επιστημονικό έλεγχο του εκεί ΤΕΠ για το οποίο ως τότε αδιαφορούσαν έστω και αν αυτό από χρόνια λειτουργούσε ως τμήμα του ΕΣΥ στελεχωμένο από γιατρούς του ΕΣΥ που είχαν στήσει μόνοι τους το ΤΕΠ κυριολεκτικά εκ του μηδενός. Έτσι άρχισαν να εμφανίζουν «στα χαρτιά» ανύπαρκτες «πανεπιστημιακές κλινικές επείγουσας ιατρικής» έστω και αν δεν υπήρχε εκεί ούτε καν ένα για δείγμα σχετικό μέλος ΔΕΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
–          ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Μέσω της ηγεσίας του ΚΕΣΥ υπό τον Καθηγητή κ. Μάρκου (στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ) και μέσω των «Ομάδων Εργασίας» που είχαν στήσει ο κ. Μάρκου (εκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου) και ο τότε ΓΓ του  υπουργείου κ. Γιαννόπουλος (και αυτός εκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου) υπαγόρευσαν μια σειρά από ΑΘΛΙΕΣ νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες έσπευσαν να εκδώσουν από τον Σεπτέμβριο 2018 ως τον Ιούνιο 2019 σε ΦΕΚ υπουργικών αποφάσεων οι κ.κ. Ξανθός και Πολάκης οι οποίες υπονόμευσαν την νέα εξειδίκευση πριν καλά καλά αυτή ξεκινήσει με αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της κλίκας σε βάρος ασθενών και γιατρών.
Στεκόμαστε λοιπόν εδώ κυρίως στο δεύτερο καθώς δημιουργήθηκε ήδη ένα ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνεχίζουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ οι σημερινοί υπουργοί Υγείας κ.κ. Κικίλιας και Κοντοζαμάνης οι οποίοι κατά τα άλλα δήθεν … κάνουν πως τσακώνονται με τους προκατόχους τους για το θεαθήναι στα έδρανα της βουλής και στα τηλεοπτικά πάνελς.
Έχει σημασία να δούμε συγκεκριμένα το χρονικό της όλης μεθόδευσης που αποδεικνύει τον προαποφασισμένο τρόπο με τον οποίο από την αρχή ως το τέλος στήθηκε το σχέδιο «ελέω Θεού» ανάθεσης σε μια ολιγομελή ομάδα ανθρώπων των τυχών χιλιάδων ασθενών και εκατοντάδων γιατρών με όρους φεουδαρχικής υποδούλωσης το οποίο κατάστρωσαν οι κ.κ. Μάρκου (πρόεδρος ΚΕΣΥ) – Γιαννόπουλος (τέως ΓΓ υπ. Υγείας) και εκτέλεσαν οι τέως υπουργοί Υγείας Ξανθός – Πολάκης ενώ σήμερα έχουν επάξια πάρει την «σκυτάλη» στην συνέχεια της εκτέλεσής του οι σημερινοί υπουργοί Υγείας κ.κ. Κικίλιας – Κοντοζαμάνης.
–          Η πρεμιέρα στην εκτέλεση του σχεδίου ήταν η σύσταση και η σύνθεση της «Ομάδας Εργασίας» του ΚΕΣΥ για την Επείγουσα Ιατρική (ΑΔΑ : 7Ι4Π465ΦΥΟ-1ΓΧ, 11-4-17, υπογραφή Γιαννόπουλου). Από το συγκεκριμένο «Όργανο» ξεπήδησαν όλες οι επόμενες «ρυθμίσεις» που στην συνέχεια μέσω προέδρου ΚΕΣΥ κ. Μάρκου κατέληγαν στα υπουργικά γραφεία και αναβαθμίζονταν σε ΦΕΚ με υπογραφή Πολάκη. Έχουμε καταγγείλει τεκμηριωμένα στο παρελθόν τον ρουσφετολογικό ρόλο που έπαιξαν τέτοιες «Ομάδες Εργασίας» Μάρκου – Γιαννόπουλου σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις (δεν στόχευσαν στην αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης αλλά αντίθετα στην πλήρη διάλυσή της για να εξυπηρετήσουν ατομικές επιδιώξεις κάποιων λίγων «ημετέρων» με κραυγαλέο παράδειγμα το απίστευτο μπάχαλο στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας την άνοιξη του 2019 που ανάγκασε τον κ. Ξανθό μετά την θύελλα αντιδράσεων να τρέχει ασθμαίνοντας να ακυρώνει διατάξεις των ΦΕΚ Πολάκη) όμως αυτό που έγινε με την συγκεκριμένη «Ομάδα Εργασίας» της Επείγουσας Ιατρικής κυριολεκτικά ήταν ανεπανάληπτο. Προσέξτε : επειδή μιλάμε για μια νέα ιατρική εξειδίκευση που ως τότε ΔΕΝ υπήρχε, έπρεπε οργανωμένα και με επιστημονικά κριτήρια να καταστρωθούν 1. η διαδικασία της εκπαίδευσης των νέων εξειδικευομένων στο μέλλον (όπως π.χ. είχε γίνει πριν χρόνια όταν είχε ξεκινήσει η εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία) και 2. η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου της νέας εξειδίκευσης σε γιατρούς που ήδη από χρόνια ασκούν στην πράξη την Επείγουσα Ιατρική στα ΤΕΠ και στο ΕΚΑΒ ώστε αυτοί να είναι η «μαγιά» που θα εκπαιδεύει τους νέους εξειδικευόμενους στο μέλλον (και πάλι όπως π.χ. είχε γίνει πριν χρόνια όσον αφορά τους τότε ήδη υπηρετούντες ειδικευμένους γιατρούς των ΜΕΘ όταν είχε ξεκινήσει η εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία) . Ε λοιπόν τόσο τα επιστημονικά κριτήρια όσο και οι ανάγκες της περίθαλψης του πληθυσμού της χώρας κυριολεκτικά ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ : σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά, αυτή η «Ομάδα Εργασίας» το μόνο που έχει καταφέρει είναι να κατοχυρώσει πως την εκπαίδευση των νέων εξειδικευομένων στην νέα εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής (που ούτε καν έχει ξεκινήσει ακόμα) θα την κάνουν αποκλειστικά σε όλη την χώρα μόνο … 3 μέλη της ίδιας αυτής της «Ομάδας Εργασίας» (Αγγουριδάκης, Παρίσης, Πολυζωγοπούλου) και μόνο σε … 2 νοσοκομεία της χώρας, πανεπιστημιακά και τα δυο  (ΠΑΓΝΗ και Αττικό) ! Αναμφισβήτητα και δικαιωματικά λοιπόν η συγκεκριμένη «Ομάδα Εργασίας» κερδίζει το βραβείο ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» από όλες τις παρόμοιες «Ομάδες» που είχαν στήσει οι κ.κ. Μάρκου και Γιαννόπουλος.
–          Η πρώτη (κατά χρονολογική σειρά) νομοθετική αθλιότητα σχετική με την νέα εξειδίκευση που ξεπήδησε από αυτήν την «Ομάδα Εργασίας» περιλαμβανόταν στην αρχική υπουργική απόφαση για την νέα εξειδίκευση (ΦΕΚ 3958 τ. Β’ 12-9-18, υπογραφή Πολάκη). Εκεί στο σχετικό άρθρο 1α μεθοδεύτηκε ο αυθαίρετος αποκλεισμός από την νέα εξειδίκευση των εκατοντάδων γιατρών των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ, δηλαδή όλων αυτών που ήδη από χρόνια ασκούν την Επείγουσα Ιατρική στην πράξη. Αντί για αυτόματη αναγνώριση του τίτλου της νέας εξειδίκευσης σε όλους όσους έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει την Επείγουσα Ιατρική τουλάχιστον 2 (άντε 3 …) χρόνια ως επιμελητές ή διευθυντές ΕΣΥ, θεσμοθετήθηκε πως αυτούς πρέπει να τους κρίνει … «επιτροπή του ΚΕΣΥ» για το αν είναι «επαρκείς». Μάλιστα ενώ για τους γιατρούς των ΤΕΠ τέθηκε όριο τουλάχιστον 3 ετών υπηρέτησης ώστε να μπορούν να … «αιτηθούν» σε αυτήν την «Επιτροπή» ΚΕΣΥ (όπως ήδη έχετε καταλάβει είναι κι αυτή «Επιτροπή» στυλ «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» που ελέγχεται από την ίδια ολιγομελή ομάδα ανθρώπων από τους οποίους ελεγχόταν και η «Ομάδα Εργασίας» των κ.κ. Γιαννόπουλου – Μάρκου), για τους γιατρούς του ΕΚΑΒ αυτό το όριο τέθηκε στα … 7 χρόνια ! Τώρα το γιατί π.χ. ένας ιπτάμενος γιατρός αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, από αυτούς που ασκούν Επείγουσα Ιατρική ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ, πρέπει να πετάει τουλάχιστον 7 ολόκληρα χρόνια (ούτε 3, ούτε 4, ούτε 5, ούτε 6) ώστε απλά να δικαιούται να ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ για να τον κρίνει μια «Επιτροπή» διορισμένη από τον κ. Μάρκου ώστε απλά να αποδείξει πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ δηλαδή να αποδείξει πως είναι αυτό που είναι, δηλαδή πως ασκεί Επείγουσα Ιατρική είναι κάτι που ουδέποτε μπήκαν στον κόπο να εξηγήσουν ο Γενικός Χειρουργός – Εντατικολόγος κ. Πολάκης κι ο Ενδοκρινολόγος κ. Μάρκου. Η ρύθμιση αυτή επαναλήφθηκε αυτούσια και σε επόμενες υπουργικές αποφάσεις. Τέλος ενώ η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για την αναγνώριση της νέας εξειδίκευσης στους ήδη υπηρετούντες τρέχει ακόμα, έχει ορισθεί, από την ίδια αυτή ομάδα, ότι οι υποψήφιοι θα «κρίνονται» μόνο με τα βιογραφικά που είχαν έως το 2018. Πάμε τώρα στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ως γνωστό στην ιατρική όταν μελετάμε κάτι καταστρώνουμε την μελέτη μας σε background–methods–results–conclusions, τα … “conclusions” από όλες αυτές τις άθλιες, πρωτοφανείς, ρουσφετολογικές, ιδιοτελείς, καταστροφικές μεθοδεύσεις προκύπτουν από μόνα τους τόσο αβίαστα και αυτονόητα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη τεκμηρίωση). ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ : από τους 40 (σαράντα) ήδη υπηρετούντες ειδικευμένους γιατρούς ΤΕΠ και ΕΚΑΒ, σχεδόν όλοι με βαθμό διευθυντή ΕΣΥ, που εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αίτηση και έκαναν αίτηση αυτή η «Επιτροπή ΚΕΣΥ» που θεσμοθέτησε ο κ. Πολάκης τελικά έκρινε ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ τους 37 (τριάντα επτά) ! Γιατροί που επί πολλά χρόνια διευθύνουν τα ΤΕΠ των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας, γιατροί που κυριολεκτικά ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ τα ΤΕΠ κάποιων από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, γιατροί που ο καθένας τους μέσα σε ένα έτος αντιμετωπίζει περισσότερα Επείγοντα Περιστατικά από όσα έχουν δει κάποια μέλη της … «Επιτροπής» σε όλη τους την ζωή, «κρίθηκαν» ανεπαρκείς με ΓΕΛΟΙΕΣ δικαιολογίες από μια στημένη «Επιτροπή» που στους γιατρούς αυτούς οι οποίοι όχι μόνο ασκούν Επείγουσα Ιατρική ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑ στην Επείγουσα Ιατρική αρνήθηκε το αυτονόητο, δηλαδή την πραγματικότητα, δηλαδή πως ασκούν Επείγουσα Ιατρική. Και αυτό με προφανή στόχο να καθιερωθεί εξ αρχής το μονοπώλιο του «τίτλου» της νέας εξειδίκευσης (ΠΡΙΝ αυτή  ξεκινήσει για νέους εξειδικευόμενους) μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους λιγότερους από τα δάκτυλα του ενός χεριού !
–          Η δεύτερη κατά σειρά νομοθετική αθλιότητα που δένει αρμονικότητα με την προηγούμενη προέκυψε ακριβώς με την δεύτερη σχετική υπουργική απόφαση ως απόδειξη της σκόπιμης μεθόδευσης (ΦΕΚ 1404 τ. Β’ 23-4-19, υπογραφή Πολάκη). Με αυτήν λοιπόν νομοθετήθηκε το δεύτερο κατά σειρά εξωφρενικό και απίστευτο : πως στους νέους εξειδικευόμενους την νέα εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής θα την παρέχουν μόνο 2 (δυο) νοσοκομεία σε όλη την χώρα – το Αττικό (στο οποίο στο μεταξύ έχει διορισθεί και η κα Πολυζωγοπούλου) και το ΠΑΓΝΗ. Με άλλα λόγια δηλαδή και σε συνδυασμό με το προηγούμενο πως οι μόνοι που θα την παρέχουν ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ θα είναι οι 3 προαναφερθέντες συγκεκριμένοι άνθρωποι, 2 στο Αττικό και 1 στο ΠΑΓΝΗ. Έτσι τελείως αυθαίρετα κρίνονται ως «κουμπούρες» όσον αφορά την Επείγουσα Ιατρική όλα σχεδόν τα νοσοκομεία που την ασκούν εδώ και κοντά 40 χρόνια και όλοι τους γιατροί ! Π.χ. στο λεκανοπέδιο της Αττικής ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (κυριολεκτικά …) που θα … διδάξουν «Επειγοντολογία» στους γιατρούς του Ευαγγελισμού, του Γεννηματάς, του Γενικού Νίκαιας, του ΚΑΤ και των λοιπών νοσοκομείων κορμού γενικής εφημερίας που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες το 99% των Επειγόντων Περιστατικών οι κ.κ. … Παρίσης και Πολυζωγοπούλου και μάλιστα … αποκλειστικά, και μάλιστα σε ένα ΤΕΠ νοσοκομείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών της Αττικής εδώ και λιγότερα από 9 χρόνια ! Για να μην μιλήσουμε για Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Ελλάδα.
–          Το «κερασάκι στην τούρτα» όμως ήταν η τρίτη κατά σειρά σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2363 τ. Β’ 18-6-19, υπογραφή Πολάκη) με την οποία ολοκληρώθηκε η μεθοδευμένη αθλιότητα και αποδείχτηκε περίτρανα ο προσχεδιασμός της και η σταδιακή της εκτέλεση. Αυτό το «τρίτο στάδιο» λοιπόν στην μεθόδευση της αθλιότητας αφορούσε τις … τύχες των πολλών επιμελητών και διευθυντών ΕΣΥ που ήδη υπηρετούν στα ΤΕΠ και στο ΕΚΑΒ ασκούντες με αυτοθυσία την επείγουσα ιατρική για τους οποίους στο «πρώτο στάδιο» είχε μεθοδευθεί να μην τους αναγνωρίζεται πως …είναι αυτό που είναι, δηλαδή ασκούντες την Επείγουσα Ιατρική και για τους οποίους στο «δεύτερο στάδιο» είχε μεθοδευθεί ο αποκλεισμός τους από την εκπαίδευση των νέων εξειδικευόμενων Επείγουσας Ιατρικής στο μέλλον (όταν και εφ’ όσον αυτή επιτέλους θα ξεκινήσει) η οποία όπως προαναφέραμε έχει «ανατεθεί» αποκλειστικά σε 3 συγκεκριμένους ανθρώπους σε όλη την χώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν αυτό το «τρίτο στάδιο» της μεθόδευσης (δλδ στην τρίτη κατά σειρά σχετική υπουργική απόφαση, αυτήν του Ιουνίου 2019) προβλέπεται πως … και αυτοί οι εκατοντάδες ειδικευμένοι γιατροί ΕΣΥ των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ όλης της χώρας θα πρέπει υποχρεωτικά να πάνε για 6 (έξι) μήνες στο Αττικό ή στο ΠΑΓΝΗ εγκαταλείποντας τα νοσοκομεία τους για να … «εκπαιδευτούν» κι αυτοί από τους 3 συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά να δώσουν κι … «εξετάσεις» αν θέλουν να τους αναγνωριστεί αυτό που ήδη από χρόνια κάνουν, δηλαδή πως ασκούν Επείγουσα Ιατρική. Μάλιστα οι επιμελητές ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ διπλά να το κάνουν γιατί προβλέπεται πως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εξελίσσονται βαθμολογικά (από επιμελητές Β σε επιμελητές Α και από επιμελητές Α σε διευθυντές). Και ακόμα πιο εξωφρενικό και αντιεπιστημονικό ήταν πως στην υπουργική απόφαση η «ρύθμιση» αυτή αφορούσε ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΘ ! Δηλαδή έπρεπε και αυτοί (που είναι ήδη εξειδικευμένοι σε άλλη εξειδίκευση, αυτή της Εντατικής Θεραπείας) να εγκαταλείψουν για 6 (έξι) μήνες τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλης της χώρας βάζοντάς τους … «λουκέτο» και να πάνε στο ΤΕΠ του Αττικού ή στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ να κάνουν … «εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική» (δηλαδή σε άλλο διακριτό επιστημονικό αντικείμενο) αλλιώς δεν θα έχουν … βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ ! Όπως ήταν αναμενόμενο προκλήθηκε τόσο μεγάλη κατακραυγή για τις εξωφρενικά αντιεπιστημονικές και καταστροφικές διατάξεις αυτής της υπουργικής απόφασης που η πολιτεία αναγκάστηκε να προβεί σε αμέσως μεταγενέστερα διορθωτικά ΦΕΚ τον επόμενο μήνα – τον Ιούλιο 2019 : απαλείφθηκε η παραπάνω «υποχρέωση» όσον αφορά τους επιμελητές των ΜΕΘ ενώ με το διορθωτικό ΦΕΚ 3065 31-7-19 προβλέπεται πως τουλάχιστον ως τον 9/2020 η βαθμολογική εξέλιξη και των επιμελητών ΤΕΠ – ΕΚΑΒ θα γίνεται απρόσκοπτα. Αφού έγιναν όλα αυτά, στην συνέχεια τον Σεπτέμβριο 2019 σημειώθηκε το ακόλουθο ευτράπελο : η ολιγομελής ομάδα που κρύβεται από την αρχή πίσω από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις ΑΝΤΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΤΡΥΠΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ είχε το θράσος να βγάλει ανακοίνωση ως … «Επιστημονική Εταιρεία» («Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής» το ΔΣ της οποίας το ελέγχει κατά πλειοψηφία η συγκεκριμένη ομάδα με πρόεδρο τον κ. Αγγουριδάκη και ΓΓ την κ. Πολυζωγοπούλου) λέγοντας αδίστακτα ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ πως δήθεν η ΟΕΝΓΕ «θέλει την κατάργηση της νέας εξειδίκευσης» ενώ στην πραγματικότητα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η ΟΕΝΓΕ (η οποία από δεκαετίες απαιτούσε την καθιέρωση της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής, ένα αίτημα που ως το 2017 τόσο η πολιτεία όσο και το μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους) αυτό που ζήτησε ήταν η κατάργηση όλων των παραπάνω απαράδεκτων διατάξεων που υπονομεύουν και διαλύουν την νέα εξειδίκευση πριν καλά καλά ξεκινήσει και οι οποίες προφανέστατα είχαν υπαγορευθεί μεθοδικά από την συγκεκριμένη ομάδα για εξυπηρέτηση ατομικών επιδιώξεων (https://cutt.ly/VrVYp8L).
–          Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ με την νέα πολιτική ηγεσία Κοντοζαμάνη – Κικίλια στο υπ. Υγείας φαίνεται πως επάξια παραλαμβάνει την … «σκυτάλη της αθλιότητας» από τους προκατόχους της Ξανθό – Πολάκη και συνεχίζει αδίστακτα και αδιατάρακτα να υλοποιεί ακριβώς το ίδιο άθλιο σχέδιο μεθοδεύσεων. Με εγκύκλιό του 15-1-2020 (Γ4α / Γ.Π. οικ.2756) ο υφυπουργός κ. Κοντοζαμάνης «επικαιροποίησε» τις παραπάνω άθλιες διατάξεις της υπουργικής απόφασης του κ. Πολάκη Ιουνίου 2019 όσον αφορά τους ήδη υπηρετούντες επιμελητές ΕΣΥ των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ. Στην συνέχεια με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων κ.κ. Σκυλακάκη και Κοντοζαμάνη (ΑΔΑ : ΨΠΧΧ465ΦΥΟ-04Υ, ΦΕΚ 236 τ. Β’, αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» 10-2-20) ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 36 (τριάντα έξι) θέσεις ειδικευομένων διάφορων ειδικοτήτων από τα νοσοκομεία Νίκαιας, Τζάνειο, Μεταξά, Χανίων, Ρεθύμνου και από το ίδιο το ΠΑΓΝΗ για να μετατραπούν σε θέσεις εξειδικευόμενων Επείγουσας Ιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Αττικό (20) και στο ΠΑΓΝΗ (16) δηλαδή να «χαριστούν» στους 3 συγκεκριμένους ανθρώπους. Κατά τα άλλα τόσο οι σημερινού υπουργοί της ΝΔ όσο και οι προκάτοχοί τους του ΣΥΡΙΖΑ δήθεν κόπτονται πως θέλουν «να αναστρέψουν το brain drain» δηλαδή πως δήθεν θέλουν να ανακόψουν το ρεύμα φυγής προς το εξωτερικό των νέων πτυχιούχων Ιατρικής που πάνε στο εξωτερικό να κάνουν ειδικότητα, ενώ στην πράξη οι «πολυχρονεμένες» μας κυβερνήσεις κάνουν ακριβώς το αντίθετο : παίρνουν μέτρα εναντίον των νέων γιατρών ώστε να μην απομείνει κανένας στην χώρα να κάνει εδώ ειδικότητα με αποκορύφωμα την κατάργηση θέσεων ειδικευομένων στα Ελληνικά νοσοκομεία.

Συμπερασματικά :
–          Μια ολιγομελής ομάδα ανθρώπων (Παρίσης, Πολυζωγοπούλου, Αγγουριδάκης) «υπό την σκέπη» των : Καθηγητού κ. Μάρκου, Ενδοκρινολόγου, προέδρου του ΚΕΣΥ (στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ), κ. Γιαννόπουλου, Ρευματολόγου, τέως ΓΓ του υπ. Υγείας (επίσης στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ), κ. Βαρνάβα, Οφθαλμιάτρου, αρχιιατροπατέρα ΣΥΡΙΖΑ (τον οποίο πραξικοπηματικά επί 3 ολόκληρα χρόνια 2016 – 2019 ο κ. Ξανθός τον είχε στην ηγεσία του ΚΕΣΥ ως «εκπρόσωπο της ΟΕΝΓΕ» ενώ  από τις αρχές του 2016 δεν ήταν πια πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ), Καθηγήτριας κ. Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγου, (διορισμένης από τους υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ σε πλήθος επιτροπών εισηγητικού – αποφασιστικού χαρακτήρα σχεδόν επί παντός επιστητού θέματος υγείας) υπαγορεύουν εδώ και 3 χρόνια (2017 – 2020) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ όλες τις αποφάσεις περί Επείγουσας Ιατρικής στους υπουργούς Υγείας δύο διαφορετικών διαδοχικών κυβερνήσεων. Υπενθυμίζουμε εδώ πως οι κ.κ. Αγγουριδάκης και Ξανθός έχουν από πολλά χρόνια γνωριμία λόγω Κρήτης, οι κ.κ. Μάρκου, Γιαννόπουλος και Πολυζωγοπούλου το ίδιο λόγω Ρίου ενώ ο κ. Πολάκης από τις αρχές του 2016 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 συμπεριφερόταν λες και ο κ. Μάρκου του είχε κάνει … μάγια και έσπευδε να υιοθετεί, να υπερασπίζεται δημόσια μανιωδώς και να εκδίδει σε ΦΕΚ την κάθε ιδιοτελή αντιεπιστημονική μπαρούφα που του σέρβιρε ο κ. Μάρκου μέσω ηγεσίας ΚΕΣΥ στην οποία πραξικοπηματικά συμμετείχε ο κ. Βαρνάβας. Πολλές από τις απαράδεκτες διατάξεις αυτών των ΦΕΚ δεν εφαρμόστηκαν ποτέ λόγω των θυελλωδών αντιδράσεων που προκάλεσαν (π.χ. πέρσι το απίστευτο μπάχαλο με τους ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας και η παγκόσμια πρωτοτυπία γελοιότητας με την απονομή … βαθμού «καλώς», «λίαν καλώς» ή «άριστα» από ημετέρους Αρχικαθηγητάς ΕΚΠΑ και ΑΠΘ στους τίτλους των ιατρικών ειδικοτήτων όλων των νέων γιατρών όλης της χώρας) όμως τα «νομοθετήματα» αυτά συνολικά ή εν μέρει ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ έστω και ανεφάρμοστα, έτοιμα «προς αξιοποίηση» από την σημερινή διάδοχη κυβέρνηση της ΝΔ κατά το δόγμα «ο ΣΥΡΙΖΑ σεντράρει, η ΝΔ σκοράρει».
–          Η επιδίωξη όλων των παραπάνω είναι η εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων και προσωπικών μωροφιλοδοξιών συγκεκριμένων «εκλεκτών» του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού μεγαλοϊατρικού κατεστημένου σε βάρος των ασθενών, των νέων γιατρών, των γιατρών του ΕΣΥ, της λειτουργίας των ίδιων των ΤΕΠ και του ίδιου του ΕΚΑΒ.
–          Για την προώθηση αυτών των ατομικών συμφερόντων και αυτών των προσωπικών μωροφιλοδοξιών οι συγκεκριμένοι 3 + 4 = 7 άνθρωποι και άλλοι τόσοι άλλων ειδικοτήτων που τους στηρίζουν με την λογική της «αλληλοεξυπηρέτησης κράτα με να σε κρατώ» αδίστακτα καταπατούν κάθε έννοια επιστημονικού κριτηρίου, κάθε έννοια σύγχρονης δημόσιας περίθαλψης, κάθε έννοια επιστημονικής αξιοπρέπειας εκατοντάδων γιατρών ΕΣΥ που με αυτοθυσία ήδη από χρόνια ασκούν την Επείγουσα Ιατρική στα ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων και στο ΕΚΑΒ. Επίσης αντιμετωπίζουν ως «λινάτσες για τα σκουπίδια» όχι μόνο αυτούς τους εκατοντάδες γιατρούς αλλά και όλα τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Λάρισας και λοιπής χώρας που όλες τις τελευταίες δεκαετίες αγόγγυστα αντιμετωπίζουν το 99% των Επειγόντων Περιστατικών.
–          Η πολιτεία επί πάνω από 25 χρόνια ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣΕ προκλητικά για την οργανωμένη και θεσμοθετημένη ανάπτυξη της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων της τα σχετικά αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών και συνολικά του υγειονομικού κινήματος. Αποφάσισε «απότομα» πριν 3 χρόνια να ασχοληθεί μόνο όταν οι «αιώνιοι κουμανταδόροι» δηλαδή οι εκπρόσωποι του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού κατεστημένου αποφάσισαν «απότομα» να ασχοληθούν. Πίσω από αυτό το … αιφνίδιο ενδιαφέρον κρύβονται : 1. ο έλεγχος των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής ασθενών στα νοσοκομεία, 2. (το σημαντικότερο) ο έλεγχος κονδυλίων για Επείγουσα Ιατρική από διάφορες πηγές (ιδιωτικά ιδρύματα χορηγιών, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ) που συνήθως χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περίθαλψης και 3. η επιδίωξη για απόλυτο έλεγχο (ή πιο σωστά ισόβια υποδούλωση στο μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο) όλων των ιατρών που υπηρετούν στα ΤΕΠ και στο ΕΚΑΒ με την απειλή της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης.  Άλλωστε με ακριβώς παρόμοιο «αιφνίδιο» και αντιεπιστημονικό τρόπο και με τα ίδια «κίνητρα» οι ίδιοι περίπου «κουμανταδόροι» αποφάσισαν πρόσφατα προ 2ετίας περίπου να ασχοληθούν και με το Τραύμα το οποίο επίσης επί δεκαετίες είχαν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.
–          Οι υπουργοί Υγείας νυν και πρώην, γιατροί και οι τέσσερεις (Κικίλιας, Κοντοζαμάνης, Ξανθός, Πολάκης) έχουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και μάλιστα διπλή (ως αρμόδιοι υπουργοί και ως γιατροί ταυτόχρονα) που έδρασαν και δρουν ως πειθήνια υποταγμένα όργανα αυτής της ολιγομελούς ομάδας «άμεσα ενδιαφερομένων» και «κουμανταδόρων» που ως τώρα έχει υπαγορεύσει επί λέξει τουλάχιστον τέσσερεις υπουργικές αποφάσεις και μία υπουργική εγκύκλιο περί Επείγουσας Ιατρικής σε δυο διαφορετικές διαδοχικές κυβερνήσεις (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ).
Ακόμα πιο συμπερασματικά : επειδή το ποτήρι ξεχείλισε, πολύ γρήγορα ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΘΥΕΛΛΑ αγωνιστική από τους ίδιους τους γιατρούς ΤΕΠ και ΕΚΑΒ που θα σαρώσει τα σχέδια των μωροφιλόδοξων και των «κουμανταδόρων» τους παρά την υψηλή πολιτική προστασία που έχουν ως τώρα. Τέλος.
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,   21/2/2020

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Κομοτηνής - Η Κυβέρνηση άρχισε να ξηλώνει την Δημόσια Υγεία από την Κομοτηνή

Αποτέλεσμα εικόνας για ιδιωτικοποίηση της υγειας

Αποτέλεσμα εικόνας για ιδιωτικοποίηση της υγειας
Δελτία Τύπου
13.02.2020

Η Κυβέρνηση άρχισε να ξηλώνει την Δημόσια Υγεία από την Κομοτηνή. Θα υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις αντίστασης κατά της μετατροπής του Γ.Ν. Κομοτηνής από ΝΠΔΔ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

ΑΘΗΝΑ 13/2/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2604

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση άρχισε να ξηλώνει την Δημόσια Υγεία από την Κομοτηνή.
Θα υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις αντίστασης κατά της μετατροπής του Γ.Ν.Κομοτηνής από ΝΠΔΔ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που άρχισε να ξηλώνει τη Δημόσια Υγεία και να την εκχωρεί στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Η κυβέρνηση κατέθεσε και θα ψηφίσει στη Βουλή τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στο τομέα της Υγείας που προβλέπει την κατασκευή νέου Νοσοκομείου στη Κομοτηνή με την κατάργηση του υπάρχοντος.
Η λειτουργία του νέου Νοσοκομείου προβλέπεται να γίνει ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η μετατροπή του νομικού καθεστώτος βρίσκεται στα σχέδια της κυβέρνησης και όχι του Ιδρύματος που μέχρι τώρα έχει προσφέρει πολλές δωρεές εκατομμυρίων ευρώ στο σύστημα Υγείας χωρίς να θέτει όρους αλλαγής της νομικής μορφής των φορέων και των δράσεων που χρηματοδοτεί.
Η κυβέρνηση θέλει να ξεφορτωθεί τη δαπάνη της Δημόσιας Υγείας και να τη φορτωθούν οι πολίτες. Θέλει εργαζόμενους με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ξεκινάει το μοντέλο ιδιωτικοποίησης από το Νοσοκομείο Κομοτηνής. Ένα ακριτικό Νοσοκομείο που θα έπρεπε να είναι για εθνικούς λόγους καθαρά δημόσιο.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι μετατρέποντας τα Νοσοκομεία σε ΝΠΙΔ θα λυθούν οι παθογένειές τους. Ρωτάμε εμείς λοιπόν γιατί το Παπαγεωργίου το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου έχει δύο χρόνια λίστα αναμονής για χειρουργεία. 8 κλίνες ΜΕΘ εξοπλισμένες κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού και εμφανίζει τεράστιες λίστες αναμονής για εξετάσεις. Δεν φταίει η νομική μορφή για την κακή κατάσταση των Νοσοκομείων. Φταίνε οι ψεύτικες δεσμεύσεις για προσλήψεις, τόσο της προηγούμενης όσο και της τωρινής κυβέρνησης. Φταίει η υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας και το τριτοκοσμικό ύψος των δημόσιων δαπανών που είναι 4,7% του ΑΕΠ.
Στη χώρα μας έχουμε περισσότερη ιδιωτική υγεία από όλες τις χώρες της Ευρώπης (3,1% του ΑΕΠ ιδιωτικές δαπάνες). Βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι πολίτες. Φτάνει!!!
Η κυβέρνηση δείχνει τις προθέσεις της. Όποιο νέο Νοσοκομείο λειτουργήσει από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί ως ΝΠΙΔ (π.χ. Χαλκίδα).
Δεν θα το επιτρέψουμε!!! Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία είναι αντίθετοι στα σχέδια αυτά.
Στην Κομοτηνή θα οργανώσουμε δυναμικές κινητοποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 13/2 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7πμ-11πμ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 8πμ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ  ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΛΕΦΤΑ  ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ –ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΔΙΤ –ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ' ΤΑ ΒΑΕ

ΠΕΜΠΤΗ 13/2 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7πμ-11πμ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 8πμ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                              
            Όλοι έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες τις βαρύγδουπες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και στελεχών της Ν.Δ., για την δημιουργία δομών για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων της γρίπης, του κορονοϊού και για προσλήψεις προσωπικού για την στελέχωση αυτών των δομών. Η φούσκα των δηλώσεων Κικίλια για «νέες δομές και προσλήψεις» έσκασε αφού τελικά καμία πρόσληψη δεν έγινε, αλλά με «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ» του Διοικητή της 1 ΥΠΕ μετακινούνται τουλάχιστον 15 νοσηλεύτριες από νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε ΜΕΘ- ΜΑΦ διάφορων νοσοκομείων (ΚΑΤ, ΕΡΥΘΡΟΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ κ.α). Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 1 ΥΠΕ «ανακαλύπτει» πλεονάζον προσωπικό και εφαρμόζει την «κινητικότητα» των δημοσίων υπαλλήλων ωμά και κυνικά.
            Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τετάρτης πέντε συναδέλφισσες που πρόκειται να μετακινηθούν ζήτησαν και συναντήθηκαν με τον Διοικητή της 1 ης ΥΠΕ και η αντιμετώπιση που έλαβαν ήταν  ισάξια του «εντέλλεσθε»: προσβολές, απαξίωση, εκφοβισμός, εκφράσεις όπως «η κυβέρνηση αποφασίζει κι εσείς είστε υποχρεωμένοι να εκτελέσετε», «αν δεν παρουσιαστείς θα σε στείλω πίσω», «ποια είσαι εσύ που θα κρίνεις την απόφαση», δείχνοντας τον πανικό, τον αυταρχισμό και εν τέλει αποκαλύπτοντας την γύμνια της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
            Οι συναδέλφισσες επιχειρήθηκε να εκβιαστούν και να εκφοβισθούν αλλά σε αυτή την μάχη δεν είναι μόνες τους! Την επόμενη μέρα όταν και έγινε διαμαρτυρία του σωματείου εργαζομένων του Άγιου Σάββα στην 1 ΥΠΕ ο κ. Στάθης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και έσπευσε να διαψεύσει ότι είχε διατάξει και απαξιώσει τις νοσηλεύτριες, δείχνοντας πόσο ευάλωτη είναι η κυβέρνηση και οι άνθρωποι της στις οργανωμένες αντιδράσεις μας.
            Το προηγούμενο διάστημα είχαμε βρεθεί σε κινητοποιήσεις για το κλείσιμο του παραρτήματος του Αγλαΐα Κυριακού στην Καλλιθέα, ενώ καταγγέλλαμε τις μετακινήσεις επικουρικών γιατρών, νοσηλευτριών, εργαλειοδοτριών κτλ από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή βρεθήκαμε σε κινητοποιήσεις πχ στο Αγία Όλγα για την αναβολή 100 και πλέον χειρουργείων λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπικού. Απαιτούσαμε μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι θέλει να διαλύσει τα Δημόσια Νοσοκομεία και να προχωρήσει σε ΣΔΙΤ. Το παράρτημα της Καλλιθέας τελικά δεν έκλεισε αφού κάτω από την κατακραυγή δόθηκαν «δανεικοί» δύο γιατροί από τα ΤΟΜΥ, ενώ αντί για προσλήψεις μαθαίνουμε για συμφωνία ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με το ίδρυμα Νιάρχος για την «ανάπλαση» των Νοσοκομείων μας.
            Οι εργαζόμενοι στις ΜΕΘ και τα υπόλοιπα τμήματα των νοσοκομείων μας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς. Δεν περισσεύει κανένας και καμία! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια ότι δήθεν «δίνουν μάχη» και «είναι έτοιμοι», κάνοντας μπαλώματα, κάνοντας το προσωπικό λάστιχο και με τέτοιου  είδους αυταρχικές συμπεριφορές. Είναι τουλάχιστον παράλογο αλλά και καταστροφικό να ανοίγεις κρεβάτια ΜΕΘ σε ένα νοσοκομείο κλείνοντας ταυτόχρονα αντίστοιχα κρεβάτια σε άλλα. Χρειάζονται δημόσιες δομές, μόνιμο προσωπικό, εκπαίδευση και άμεσα προσλήψεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από ΣΔΙΤ. Η απαξίωση του Ε.Σ.Υ. είναι δολοφονική για την Δημόσια Υγεία, ακόμα πιο επικίνδυνη από τον κορονοϊό και την γρίπη, εμπρός λοιπόν με απεργίες να τους χαλάσουμε τα σχέδια!

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
                                                       Î‘ποτέλεσμα εικόνας για νοσοκομειο ναξου
Μπορεί κάποιος να μας δώσει το διαδικτυακό link  του καινούργιου οργανισμού  ΓΝ - ΚΥ Νάξου να τον δούμε και εμείς που το ψάχνουμε?? γιατί τα γραπτά  δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα είναι τα παρακάτω . 


                      
                          
                                    Ευχαριστούμε εκ των προτέρων...

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Γιατί ο λαός τιμώρισε τον ΣΎΡΙΖΑ ???

Αποτέλεσμα εικόνας για ερωτηματικό

Ακούμε διάφορα γι'αυτό το γεγονός . Λένε ότι φταίει ο λαός, ο Πολάκης , το επικοινωνιακό , το ένα το άλλο ... 

Το ότι πήγαν οι συνταξιούχοι να πάρουν την λεγόμενη 13η σύνταξη και βλέπουν αντί αυτού , χαρτζιλίκι  200 - 300 ευρώ, το ότι ο ΕΝΦΙΑ συνεχίζει να υπάρχει και εν πάση περιπτώσει αντί αυτά τα 3μιση δις αυτού του άδικου χαρατσιού να τα πάρει από τις Εκάλες.. της χώρας συνεχίζει να τα παίρνει και από τους μεροκαματιάρηδες ,  ότι αποφασίζει το ΣΤΕ  το δώρο Χριστουγέννων ,επίδομα άδειας  και δώρο Πάσχα των δημοσίων υπαλλήλων κόπηκαν νομίμως και άντε τώρα αυτοί  να διεκδικήσουν το δίκιο τους , το ότι πέρασαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και σε λίγο θα βλέπουμε στην Ελλάδα  τις εικόνες που βλέπαμε στην Ισπανία πριν μερικά χρόνια  ,  το ότι η παραπαιδεία έχει γίνει θεσμός σύμφωνα με  επίσημα χείλη του γενικού γραμματέα του υπουργείου παιδείας και αυτό το βιώνουν πρωτίστως οι μαθητές και δευτερευόντως οι γονείς τους , το ότι οι εφοπλιστές εξακολουθούν να έχουν τις περισσότερες φοροαπαλλαγές , το ότι η δίκη της χρυσής αυγής σέρνεται στο σκοτάδι και δεν μαθαίνει κανένας το τι μέλει γενέσθαι , το σκάνδαλο NOVARTIS , ΚΕΛΠΝΟ και άλλα ,  ακόμα δεν έχουν καν εκδικαστεί , οι εμπλεκόμενοι είναι ακόμα στο προσκήνιο γελώντας και ετοιμάζονται κιόλας να κάνουν  μηνύσεις για να βγουν και από πάνω , το ότι η μεσαία τάξη  έχει φορολογηθεί πολύ περισσότερο από την αστική ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο , το ότι η περιβόητη  σεισάχθεια που έλεγαν πήγε περίπατο κλπ κλπ κλπ , περνάνε καθόλου από το μυαλό τους???